Tréneri mládeže HKM Zvolen

Meno Tel. E-mail
Juraj Chabadahlavný tréner, juniorixx
Kamil Mahdalíkasistent trénera, juniori
Peter Hričinahlavný tréner, dorastc
Slavomír Chlebecasistent trénera, dorastJán Podkonickýhlavný tréner, 9. hokejová trieda
Ivan Szilvášiasistent trénera, 9. hokejová trieda
Branislav Štímelhlavný tréner, 8. hokejová trieda
Pavel Halamaasistent trénera, 8. hokejová trieda
Branislav Štímelhlavný tréner, 7. hokejová trieda
Miroslav Brumerčíkasistent trénera, 7. hokejová trieda
Viktor Kubenkohlavný tréner, 6. hokejová trieda
Andrej Podkonickýasistent trénera, 6. hokejová trieda
Viktor Kubenkohlavný tréner, 5. hokejová trieda
Dušan Macoszektréner, prípravky 3 - 4
Jana Zrubecovátréner, prípravky 1 - 2
Pavel Lattatréner, prípravky 1 - 3